CARE ESTE OBIECTIVUL PROIECTULUI?

Proiectul are ca scop dezvoltarea oportunităților de înființare de noi afaceri inovative (inclusiv proiecte de tip start-up și spin-off inovativ), și implicit :

 • generarea pe termen scurt și lung de noi locuri de muncă,

 • creșterea competitivității regiunii

 • dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului.

SECȚIUNE CIFRE

 • 350 de studenți vor beneficia de premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri

 • 72 noi locuri de muncă vor fi create în mediul privat, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligentă

 • 18 firme vor fi create și finanțate

 • 339,045.00 lei per plan de afaceri este valoarea maximă acordată în cadrul proiectului pentru planurile de afaceri aprobate.

CINE ESTE ELIGIBIL?

 • Trebuie să ai peste 18 ani;

 • Să intenționezi să înființezi o afacere non-agricolă;

 • Să ai domiciliul / reședința în regiunea Nord-Est

 • Să ai calitatea de student (anul 2 licență, masterand, doctorand).