GRUP ȚINTĂ

Proiectul ”Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” pentru dezvoltarea antreprenorialului în Regiunea de Nord-Est a țării se adresează unui grup de 350 studenți (ISCED 5-7), dornici să își dezvolte inițiativa antreprenorială.

Ce criterii trebuie să îndeplinești pentru a beneficia de sprijin pentru înființarea unei afaceri, inclusiv de finanțare sub formă de grant (schemă de minimis), pentru 18 afaceri?

  • Trebuie să ai minim 18 ani;

  • Trebuie să ai intenția să înființezi o afacere non-agricolă;

  • Trebuie să ai domiciliul / reședința în regiunea Nord-Est

  • Trebuie să fii student înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență / student masterand / student doctorand / cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5) înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior;

Se aplică regula primul venit, primul servit, cu condiția îndeplinirii criteriilor de selecție a grupului țintă stabilite prin proiect și pentru realizarea numărului minim de cursanți care respectă principiul egalității de șanse.


Dintre cei 350 selectați în grupul țintă, 105 vor fi femei și 35 din mediul rural, 10 de etnie romă și 35 studenți netradiționali.

Descarcă materialele promoționale INNOTECH - click aici.

ÎNDEPLINEȘTI CONDIȚIILE?

ÎNSCRIE-TE COMPLETÂND FORMULARUL DE MAI JOS!

Innotech - A4 flyer print.pdf
Innotech - A5 flyer.pdf
Innotech mapa.pdf
prezentare proiect_general.ppt