ACHIZITII PUBLICE

Cerere de ofertă privind achiziția de Materiale consumabile

Nr. 326/21.02.2022

Cod CPV: 30192700-8 – Papetărie în cadrul proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” - cod SMIS:142182

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar al proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” - cod SMIS 2014+:142182 vă invită să transmiteți o propunere tehnico – financiară pentru furnizarea de Materiale consumabile, Cod CPV: 30192700-8 – Papetărie, în cadrul proiectului mai sus menționat conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat - click aici.

Termen de răspuns: 25.02.2022 (inclusiv), ora 14:00, la adresa: Str. Pictor Aman Nr. 96, Bacău – România, în plic închis cu mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25.02.2022, ORA 14.00.

Cerere de ofertă privind achiziția de Licențe

Nr. 247/11.02.2022

Cod CPV: 48218000-9 - Pachete software pentru gestionarea licențelor în cadrul proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” - cod SMIS:142182

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar al proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” - cod SMIS 2014+: 142182 vă invită să transmiteți o propunere tehnico–financiară pentru furnizarea de Licențe, Cod CPV: 48218000-9 - Pachete software pentru gestionarea licențelor, în cadrul proiectului mai sus menționat conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat - click aici.

Termen de răspuns: 18.02.2022 (inclusiv), ora 16:00, la adresa: Str. Pictor Aman Nr. 96, Bacău – România, în plic închis cu mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.02.2022, ORA 16.00.

Solicitare de clarificare

În data de 17/02/2022 a fost primită o solicitare de clarificare înregistrată la achizitor cu nr. 285/17.02.2022, aferentă Cererii de ofertă privind achiziția de Licențe nr. 247/11.02.2022 din partea unui operator economic potențial ofertant.

Transmitem, în documentul atașat Răspunsul la solicitarea de clarificare - click aici.

Cerere de ofertă privind achiziția de Echipamente:

Nr. 246/11.02.2022

Multifuncțională, calculatoare all-in-one, pachet Iqboard , telefon-fax, swich rețea

  • Cod CPV: 30213000-5 - Computere personale

  • Cod CPV: 30121400-7 - Copiatoare automate

  • Cod CPV: 32410000-0 - Rețea locală

  • Cod CPV: 30121410-0 - Telefoane cu fax

În cadrul proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” - cod SMIS:142182

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar al proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” - cod SMIS 2014+:142182 vă invită să transmiteți o propunere tehnico – financiară pentru furnizarea de Echipamente: multifuncțională, calculatoare all-in-one, pachet Iqboard , telefon-fax, swich rețea, Cod CPV: 30213000-5 - Computere personale; Cod CPV: 30121400-7 - Copiatoare automate; Cod CPV: 32410000-0 – Rețea locală; Cod CPV: 30121410-0 - Telefoane cu fax în cadrul proiectului mai sus menționat conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat - click aici.

Termen de răspuns: 18.02.2022 (inclusiv), ora 16:00, la adresa: Str. Pictor Aman Nr. 96, Bacău – România, în plic închis cu mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.02.2022, ORA 16.00.

Cerere de ofertă privind achiziția de Servicii organizare caravană informare

Nr. 228/10.02.2022

Universitatea „George Bacovia” din Bacău, în calitate de beneficiar al proiectului „Un pas spre viitor prin acțiune și inovare” - cod SMIS 2014+:142182 vă invită să transmiteți o propunere tehnico–financiară pentru furnizarea de Servicii organizare caravană informare, Cod CPV - 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate în cadrul proiectului mai sus menționat conform specificațiilor din caietul de sarcini atașat - click aici.

Termen de răspuns: 17.02.2022 (inclusiv), ora 16:00, la adresa: Str. Pictor Aman Nr. 96, Bacău – România, în plic închis cu mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 17.02.2022, ORA 16.00.