ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Ce presupune implicarea în proiectul ”Un pas spre viitor prin acțiune și inovare”?

Acest proiect se derulează pe o perioadă de 24 de luni (21 decembrie 2021 – 20 decembrie 2023), timp în care se vor desfășura o serie de activități :

 1. Managementul proiectului

 • Coordonarea și monitorizarea permanentă a implementării tehnice și financiare

 • Informarea și publicitatea proiectului

2. Formare antreprenorială și consultanță în afaceri

 • Informarea publicului cu privire la programul de formare profesională, metodologia de selecție a grupului țintă, și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite

 • Selectarea grupului țintă care va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

 • Derularea programului de formare antreprenorială

 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

 • Efectuarea de stagii de practică

 • Organizarea și desfășurarea activităților de întreprindere simulată

 • Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/consultanță/ mentorat

 • Asigurarea înființării și demarării funcționarii întreprinderilor conform planurilor de afaceri finanțate cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

3. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚATE DIN FONDURI FSE

 • Monitorizarea schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

 • Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului

4. PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANȚATE ÎN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A ACESTORA

 • Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor înființate