Stagii de practica

  • Metodologia de organizare și desfășurare a programului privind stagiile de practică - click aici

  • Anexa 1 - Declarație de disponibilitate și evitare a dublei finanțări - click aici

  • Anexa 2 - Convenție cadru privind stagiile de practică - click aici

  • Anexa 3 - Raport privind stagiul de practică - click aici